AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Addysg

Mae rhai pobl yn meddwl am Fryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy fel un lle chwarae anferth. Maent yn defnyddio’r coedydd a’r gweundir i gerdded trwyddynt, y bryniau ar gyfer beicio mynydd, yr afonydd a’r dyfroedd gwyllti i gaiacio trwyddynt, y llwybrau ceffylau i farchogaeth ar eu hyd.

Learning about our ancestors

Ond mae’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn un o ysgoldai mwyaf y byd hefyd. Trwy fynd allan i’r awyr iach a bod yn agos at a phersonol â natur, gall plant ddysgu mwy am paham y mae’r dirwedd yn edrych fel y mae, sut oedd ein hynafiaid yn byw a phaham y mae angen gofalu am y planhigion a’r anifeiliaid sy’n rhannu ein byd.

Mae’r AHNE yn cynnal rhaglen gyflawn o ddigwyddiadau sy’n anelu at addysgu plant am fyd natur a’u lle nhw ynddo. Ond yn lle gorfod bod dan do, gadewir iddynt gael eu dwylo’n fudr – gyda saffarïau mân fwystfilod, chwilfeydd llus, treillio pyllau a phob math o hwyl stomplyd, sblasiog arall.

Ac o wybod sut mae plant yn hoffi dyfeisiau rydym wedi llunio pob math o gemau cyfrifiadur, ffilmiau a thros-ehediadau i’w difyrru yn ogystal â’u haddysgu.

Cymerwch olwg ar ein hadran “Galeri a gemau” i chwarae neu gael gwybod mwy.

Footer

Gwnaed gan Splinter