AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Beth ydy AHNE?

Mae AHNE yn golygu Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Dim ond pump sydd yng Nghymru gyfan ­­– yn cynnwys Dyffryn Gwy, sydd o boptu ffin Cymru-Lloegr.

Oherwydd eu priodweddau arbennig, mae gan AHNE fwy o amddiffyniad nag ardaloedd eraill o dan y broses gynllunio ac ystyrir bod ansawdd ei golygfeydd gystal â Pharciau Cenedlaethol.

Prif bwrpas dynodi AHNE ydy gwarchod a gwella prydferthwch naturiol – sy’n cynnwys nid yn unig y dirwedd ond fflora, ffawna a nodweddion daearegol hefyd.

Gan fod y dirwedd hon wedi’i llunio gan ddyn dros filoedd o flynyddoedd, mae’n golygu diogelu cyfoeth o drysorau archeolegol, hanesyddol a phensaernïol hefyd.

Ac mae’n golygu cadw’r AHNE fel tirwedd fyw, weithiol.

Dynodwyd Bryniau Clwyd yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru ym mis Gorffennaf 1985 dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949.

Ym mis Tachwedd 2011 cadarnhaodd Gweinidog Amgylchedd Llywodraeth Cymru estyniad tua’r de, yn cynnwys llawer o Ddyffryn Dyfrdwy o Gorwen i Gefnbychan, ynghyd â nodweddion naturiol trawiadol o hardd megis Sgarp Eglwyseg, Yr Oernant a Mynydd Esclusham. Ar yr un pryd daethpwyd i adnabod yr ardal gyfan fel AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Footer

Gwnaed gan Splinter