AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Ble i fwyta ac aros

Fel y gellwch ddychmygu, mae llawer i’w wneud yn y 390 cilometr sgwâr o olygfeydd ysblennydd sy’n ffurfio’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Mae hyn yn golygu dau beth. Yn gyntaf, rydych yn debygol o fagu tipyn o chwant bwyd a syched go dda hefyd. Ac yn ail, mae’n amhosibl ichi weld popeth mewn un diwrnod felly bydd rhaid ichi aros noson.

White Horse Inn, Cilcain

Drwy lwc mae Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn baradwys i rywun sy’n hoff o’i fwyd gyda chynnyrch lleol ardderchog a llawer o bobl sy’n gwybod sut i’w goginio mewn tafarndai, bwytai a chaffis. Mae’n magu dipyn o enw hefyd am ei ficrofragdai. Mae un ohonynt hyd yn oed yn defnyddio’n grug enwog mewn cwrw mwg sy’n dod â dr i’ch dannedd.

Pan fyddwch wedi cael digon i’w fwyta a’i yfed, bydd gennych fwy na digon o ddewis o ran ble i roi’ch pen bach blinedig i orffwys. Gallwn wneud noson dan gynfas neu ystafell mewn gwesty moethus. Ac mae gennym dafarndai gwledig, gwely a brecwast ar ffermydd a thai llety yn rhai o’r trefi a’r pentrefi prydferthaf yng Nghymru.

Ewch i www.visitclwydianrange.co.uk i archebu neu i gael gwybod mwy.

Footer

Gwnaed gan Splinter