AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Ble mae’r AHNE?

Mae AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn cynnwys rhannau o siroedd Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru.

Ar ei blaen fwyaf gogleddol, mae bron â bod yn cyffwrdd yr arfordir wrth Fynydd Prestatyn ac yn ymestyn mor bell i’r de â mynyddoedd anghysbell y Berwyn.

Mae’i hymyl orllewinol yn olrhain Dyffryn Clwyd, cadwyn hynod o gopaon gyda choron o fryngaerau, Dyffryn Morwynion a Dyffryn Llangollen. I’r dwyrain, mae troedfryniau Aber Afon Dyfrdwy a Bryniau Clwyd yn ildio lle i Weundiroedd Llandegla, Mynyddoedd Rhiwabon, Mynydd Esclusham, Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte a Chastell Y Waun, sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Neu i’w roi’n syml, mae’r AHNE yn ymestyn dros 389 cilometr sgwâr rhywfaint o cefn gwlad gorau Prydain.

AONB map

Footer

Gwnaed gan Splinter