AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Cadw’r grug yn iach

Dros oedran arbennig mae planhigion grug yn mynd yn hirgoes ac yn dirywio. Yn y cyflwr hwn nid ydynt o fawr ddim defnydd i drigolion y gweundir a byddant yn dechrau marw a chael eu disodli gan blanhigion eraill.

Mae rheoli ar gylchdro 15 mlynedd yn sicrhau bod gennym rug o amrywiol wahanol oed – tyfiant ifanc ar gyfer da byw a bywyd gwyllt, a llystyfiant dyfnach sy’n cynnig cysgod a safleoedd nythu i adar.

Mae llosgi a thorri’r grug yn helpu i gadw’r gweundir yn iach a hefyd yn rheoli lledaeniad chwilen y grug, sy’n bygwth lladd darnau mawr o ucheldir.

Llosgi

Mae hadau grug yn gorwedd ynghwsg yn y pridd ond, yn ystod y llosgi, mae’r gwres a’r mwg yn hollti’r hadau ac yn hybu egino. Bydd darnau o hen rug yn adfywio yn y flwyddyn gyntaf gyda llus, yn cael ei ddilyn yn gyflym gan garped cryf o rug newydd.

Heather burning

Torri

Mae torri’n ychydig llai effeithiol na llosgi. Mae’r llystyfiant yn tueddu i adfywio’n arafach a gyda mwy o lus yn y cymysgedd. Ond gall unigolyn ei wneud, mewn unrhyw dywydd, a gall arwynebedd y torri gael ei reoli’n hawdd.

Rheoli rhedyn ac eithin

Caiff rhedyn, hoff gynefin trogod defaid, ei reoli orau trwy’i chwistrellu â chwynladdwr ddiwedd mis Gorffennaf a dechrau mis Awst. Bu’r driniaeth yma’n effeithiol iawn wrth gynyddu’r arwynebedd o dir sy’n addas i’w bori. Mae rholio blynyddol yn gweithio’n dda hefyd.

Torri sydd orau ar gyfer eithin. Mae’n araf yn dod at ei hun, gan roi’r cyfle i rywogaethau eraill megis grug a llus gystadlu.

Footer

Gwnaed gan Splinter