AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Cwrw a mêl

Aethom at Phill Blanchard o Fragdy’r Hafod pan oeddem yn chwilio am rywun i fragu cwrw gwahanol i’r lleill.

Moel Famau AleCwrw a oedd yn dal holl apêl Bryniau Clwyd mewn gwydr. Cwrw, a oedd, yn fyr, â blas grug arno.

Rhoddwyd ychydig gofleidiau ohono oddi ar lechweddau Moel Famau i Phill a gofynnwyd iddo roi’i ddewiniaeth ar waith. Felly enciliodd i’w fragdy newydd, dim ond tafliad carreg o Barc Gwledig Loggerheads, a dechreuodd arbrofi.

Meddyliodd am drwyth o fath hen gwrw Albanaidd ond penderfynodd y byddai’n rhaid i hwnnw aros am y ffenestr tair wythnos pan oedd y grug yn ei flodau. Yna cafodd fflach o weledigaeth. Rhoddodd y grug ar dân.

Y syniad oedd cynhyrchu cwrw mwg – fersiwn Gymreig o rauchbier Almaenaidd. Rhoddodd siambr hylosgi at ei gilydd a oedd yn caniatáu iddo sychu’r haidd brag a’r hopys mewn mwg. Rhoddodd brawf ar wahanol rannau’r grug a gwelodd fod dail ifainc yn rhoi ansawdd ffres, pinwyddog, persawrus i’r cwrw.

“Roeddwn ag eisiau cynhyrchu cwrw a fyddai’n gwerthu, cwrw mwg ysgafn iawn a fyddai’n apelio at lawer o bobl,” medd Phill. 

Y canlyniad ydy Cwrw Moel Famau. Cwrw tywyll sy’n galw i gof fryniau porffor Bryniau Clwyd a hyd yn oed, gyda’i sawr myglyd, y llosgi rheolaidd sydd ei angen i gadw’r gweundir grug mewn cyflwr penigamp.

Gallech fod wedi meddwl mai blas i’r farchnad arbenigol ydyw. Dim o gwbl. Mae Cwrw Moel Famau wedi dod yn werthwr gorau Bragdy’r Hafod.

Yn awr mae Phill yn ystyried pa rannau eraill o’r dirwedd leol y gall eu defnyddio. Eithin, er enghraifft, sydd â blas cnau coco arno. Neu fêl Bryniau Clwyd efallai, yn cael ei gynhyrchu gan 30 o gychod gwenyn dan ofal y gwenynwr Richard Jones.

Yn y gwanwyn ac ar ddechrau’r haf mae’i wenyn yn bwydo ar flodau cymysg Dyffryn Clwyd. Yna yn niwedd mis Gorffennaf  mae’n eu symud i droedfryniau Moel Famau, o fewn cyrraedd i’r grug blodeuog toreithiog. Ac unwaith y maen nhw’n dechrau cynhyrchu mêl grug godidog, ni fyddai hyd yn oed Phill yn meddwl am wneud cwrw ohono.

Oherwydd mae’r mêl hwn yn un i’r connoisseur. Bydd y rhan fwyaf ohono’n cael ei werthu fel crwybr wedi’i dorri, y mwyaf gwerthfawr o bob mêl. O fis Hydref ymlaen, cadwch lygad amdano mewn siopau fferm lleol ac yng Nghaffi Florence ac yng Nghanolfan Bryniau Clwyd ym Mharc Gwledig Loggerheads.

Am gael gwybod mwy?

Hafod Brewing Company

07901 386638

www.welshbeer.com

Footer

Gwnaed gan Splinter