AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Cymryd rhan

Mae Loggerheads yn chwarae rhan bwysig yn y gymuned leol ac yn elwa’n fawr  ar y diddordeb cryf a ddangosir gan ysgolion a chynghorau cymuned lleol. Mae’n lle y mae pobl yn teimlo’n hoff iawn ohono, ac yn rhywle y maent ag eisiau helpu i’w warchod.

Volunteers

Heb ein tîm o wirfoddolwyr ymroddedig ni fyddai llawer o’r gwaith i gynnal a chadw a gwella’r parc yn gallu digwydd, yn syml iawn. Mae’r gwirfoddolwyr a wnelo â phob agwedd ar reolaeth y parc, o waith atgyweirio cyffredinol i gadwraeth.

Mae’r tasgau’n amrywio’n fawr ond gallant gynnwys codi waliau cerrig sych, prysgoedio, clirio prysgwydd, plygu gwrychoedd, rhoi wyneb ar lwybrau, atgyweirio grisiau a chreu gerddi bywyd gwyllt.

Mae’r gwirfoddolwyr hyn yn gweithio mwy na 1,500 awr y flwyddyn - beth bynnag fo’r tywydd. Mae croeso i recriwtiaid newydd bob amser felly rhowch alwad inni ar 01352 810614 os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r tîm.

Footer

Gwnaed gan Splinter