AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Navigation

Content

Animeiddio Adluniad

 

close nav
close nav

Oriel Ddelweddau


close nav

Gwybodaeth

Cynefin rhostir - 'rwyt ti wedi newid!'

Mae'r dirwedd rhostir wedi newid yn ddramatig ac yn ôl y dystiolaeth o'r paill mewn haenau pridd yma, dyma beth ddigwyddodd:

8000CC: Coetir hynafol

4000CC: Teneuo pren ar gyfer tanwydd/adeiladu/hela

3000CC: Datgoedwigo ar gyfer amaeth

Tua 70 OC: Coed yn dechrau adennill eu tir wrth i amaethyddiaeth symud i'r dyffrynnoedd

600OC: Grug yn dechrau dominyddu sydd o fudd i borfeydd

600 i tua 1900 OC: Ffermio a porfeydd defaid yn cyfyngu ar dwf coed

Diwrnod Modern: Rheolaeth cefn gwlad yn ategu’r porfa tir cyffredin gostyngedig i warchod y cynefin rhostir.

Footer

Gwnaed gan Splinter