AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Llosgi a thorri grug

Llosgi

Mae llosgi grug yn ffordd effeithiol o annog adfywiad gweundir. Mae hadau grug yn gorwedd ynghwsg yn y pridd ac, yn ystod y llosgi, mae’r gwres a’r mwg yn hollti’r hadau ac yn hybu eginiad. Mae clytiau o hen rug a gaiff eu llosgi yn adfywio yn y flwyddyn gyntaf gyda llus, gyda grug sy’n tyfu’n gryf yn garped yn dilyn yn gyflym.

Rhaid ichi ddilyn y Côd Llosgi Grug a Glaswellt. Mae hwnnw’n dweud y gall llosgi ond digwydd rhwng Hydref 1af a Mawrth 31ain i osgoi aflonyddu ar adar sy’n nythu ar y ddaear a lleihau’r perygl o danau gwyllt. Yn ymarferol mae hyn yn golygu mai ychydig iawn o ddyddiau sydd bob blwyddyn pan all llosgi ddigwydd. Rydych ag angen o leiaf bedwar o bobl i losgi’n ddiogel hefyd, felly mae’n weithgaredd eithaf llafurddwys.

Burning heather

Mae’r llosgi’n dod yn haws po fwyaf o reolaeth a wnewch chi. Gall llosgi newydd gael ei anelu ar glytiau a reolwyd o’r blaen sy’n gweithredu fel strimyn atal tân, gan leihau’r perygl o danau gwyllt. Gan fod rheolaeth briodol ar weundir yn creu strwythur oedran amrywiol yn y grug, mae’r siawns i danau gwyllt ledaenu yn llai. Mae torri a llosgi ill dau yn gweithredu fel rhwystrau tân rhagorol.

Torri

Mae torri grug yn ddewis defnyddiol arall yn lle llosgi. Gall unigolyn ei wneud mewn unrhyw dywydd a gall ardal y torri gael ei reoli’n hawdd, ond mae’r llystyfiant yn tueddu i adfywio’n arafach o gymharu â llosgi a bydd mwy o lus yn y cymysgedd.

Footer

Gwnaed gan Splinter