AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Llwybr Bwyd Bryniau Clwyd

Mae tirwedd o ansawdd yn cynhyrchu bwyd o ansawdd. Dyna’r rhesymeg y tu ôl i lansio Llwybr Bwyd Bryniau Clwyd.

Mae’n mynd â chi drwy rai o’r golygfeydd mwyaf trawiadol ym Mryniau Clwyd, o Loggerheads drwodd i Ruthun, Dinbych a thu hwnt. Ar hyd y ffordd byddwch yn cyfarfod cynhyrchwyr bwydydd blasus, pob un yn defnyddio cynhwysion lleol ble bynnag y bo modd.

Pobl fel y pen-sieff Andreas Brunzel o Leonardo’s Delicatessen, y cyrhaeddodd ei bastai cyw iâr, cennin a bara lawr y brig yn y Gwobrwyon Pasteiod Prydeinig.

Clwydian Range Food Trail

Y nod, yn ôl Cadeirydd Grp y Llwybr Bwyd, David Jones, ydy nid yn unig annog ymwelwyr i grwydro’r dirwedd brydferth a chynhyrchiol yma, ond hefyd i roi gwybod i’r trigolion beth sydd ar eu stepen drws. Ac i gael busnesau lleol yn masnachu â’i gilydd.

Felly pan fyddwch chi’n treulio noson mewn gwesty neu mewn Gwely & Brecwast, fe allech gael selsig o Siop Fferm Rhesgoed ar y fwydlen brecwast. Neu bysgod mwg o’r Old Forge Trout Farm yn eich pecyn cinio. Ac os nad ydych yn gyrru, gallech gael potel o Seidr Triple C Rosies, wedi’i wasgu, ei eplesu a’i aeddfedu ar fferm 1,000 troedfedd uwchben lefel y môr, i’w dreulio.

CRFT logo

Mae’r Llwybr Bwyd yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ffermwyr a chynhyrchwyr wrth lunio un o’r tirweddau harddaf yng Nghymru. Dyna paham y mae’n cael ei gefnogi gan yr AHNE trwy Gronfa Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Am gael gwybod mwy?

Llwybr Bwyd Bryniau Clwyd

01824 705802

www.foodtrail.co.uk

Footer

Gwnaed gan Splinter