AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Llwybr Dyffryn Dyfrdwy

Mae Llwybr Dyffryn Dyfrdwy yn ymdroelli’n uchel uwchlaw ochr ogleddol Afon Dyfrdwy i fforio rhai o rannau mwy cudd y dyffryn hardd rhwng Corwen a Llangollen. Gellwch gychwyn yn y naill ben neu’r llall.

Wedi’i ffurfio o bum rhan, mae’r llwybr, sydd ag arwyddion clir, yn croesi tirwedd amrywiol gyfoethog ei hanes a’i bywyd gwyllt. Profwch lwybrau tawel, pentrefi distaw a thafarndai cyfeillgar. Archwiliwch yr hanes a’r archaeoleg a mwynhewch y cyfoeth o flodau gwyllt, adar a glöynnod byw.

Mae dyfroedd pur y rhan yma o afon Dyfrdwy yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac yn cynnal poblogaethau iach o eog, brithyll a phenllwyd. Mae’r pysgod, yn eu tro, yn denu’r dyfrgi, sy’n greadur y nos yn bennaf ac yn anodd dod o hyd iddo.

Footer

Gwnaed gan Splinter