AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Llwybr Gogledd y Berwyn

Mae’r llwybr llinellol 15 milltir hwn yn dringo mynyddoedd gwyllt Gogledd y Berwyn i’r de o Afon Dyfrdwy. I gerdded y 15 milltir lawn, cychwynnwch naill ai yng Nghorwen neu yn Langollen. Mae’r ddwy dref ar brif ffordd yr A5 (Llundain-Caergybi).

Mae’r llwybr ag arwyddion, ac mae wedi’i rannu’n bum adran sy’n cychwyn ac yn gorffen wrth fannau hawdd eu cyrraedd. Mae hwn yn llwybr a her ynddo i gerddwyr profiadol ac mae’n hanfodol bod â’r cyfarpar iawn, yn esgidiau cerdded, dillad dal glaw a’r map OS Explorer 1:25,000 graddfa fawr (clawr oren): “255 Llangollen and the Berwyns”, ar ba un y gellir dilyn y llwybr yn fwy manwl.

Footer

Gwnaed gan Splinter