AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Mynyddoedd a dyffrynnoedd, coetiroedd, glannau afonydd ac arfordir. A 2,500 o flynyddoedd o hanes ar ben hynny. Ac mae’r cyfan yn hygyrch oherwydd, ble bynnag y byddwch yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, nid ydych byth ymhell o lwybr troed.

Pedair ar ddeg o deithiau cerdded gwych yng nghoedwigoedd a pharciau gwledig Bryniau Clwyd. Mae troeon bach esmwyth ar gyfer pob gallu, troeon byr dymunol, teithiau hirach iachusol a dringfeydd pen cribau sy’n mynd â’ch gwynt. Gellwch gyfuno dwy daith gerdded neu fwy – neu gwblhau’r teithiau crwn i’r naill gyfeiriad neu’r llall. Mae pob un o’r teithiau’n cychwyn o faes parcio cyhoeddus.

Map Llwybr Glan Afon Loggerheads

Map Llwybr Glan Afon Loggerheads

Map printiadwy o’r llwybr 1km ar hyd Afon Alun trwy Barc Gwledig Loggerheads.

Download

Taflen Llwybr Hanes Llangollen

Taflen Llwybr Hanes Llangollen

Chwilotwch hanes Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy oddi amgylch ar y daith gylchol gydag arwyddion, hawdd ei dilyn yma.

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter