AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Llygoden bengron y dwr

Llygoden bengron y dwr yw’r mamal y mae’i niferoedd yn lleihau gyflymaf yn y DU, i lawr 80% mewn canrif. Mae’r lleihad trychinebus hwn i’w briodoli i orbori, colli cynefin ac ysglyfaethu gan y minc Americanaidd.

Water Vole

Ond diolch am hynny mae llygoden bengron y dwr, rhywogaeth a warchodir, yn fyw ac iach yn nyffrynnoedd afon Chwiler ac afon Alun. Fe wnaeth arolwg gan ymgynghorwyr lleol nodi ardaloedd Bodfari a Loggerheads yn gadarnleoedd i lygoden bengron y dwr – sydd mor anodd dod o hyd iddi - ond roedd y cynefinoedd ag angen eu gwella’n enbyd.

Yn y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn gweithio gyda thirfeddianwyr i greu clustogfeydd wedi’u ffensio o amgylch ffosydd dwr, i gyfyngu defaid a gwartheg rhag pori pan nad yw llygoden bengron y dwr yn gaeafgysgu. Mae hyn yn golygu y gall llygod pengrwn y dwr fwyta’r llystyfiant eu hunain – tra bo’r ffensys yn eu cadw’n ddiogel rhag ysglyfaethwyr.

Mae llawer o gynefinoedd unigol yn yr ardal a byddem yn hoffi helpu i greu un cadarnle wedi’i wella ar gyfer llygod pengrwn y dr ar draws yr AHNE trwy’u huno â’i gilydd. Byddwn yn gwneud mwy o arolygon i gael gwybod ble mae llygod pengrwn y dwr i’w cael.

Footer

Gwnaed gan Splinter