AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Milltiroedd Cymunedol

’Does dim rhaid i gerdded olygu ymlwybro trwy gefn gwlad am oriau. Weithiau y cyfan sydd arnoch ei eisiau ydy mynd am dro bach tawel a golygfa braf.

Gallai dau lwybr Milltiroedd Cymunedol newydd o gwmpas Llangollen a Thremeirchion wneud y tro i’r dim. Fel y llwybrau presennol yn Llandyrnog, Dinbych a Chlywedog, maent yn cymryd llwybrau y mae pobl yn eu defnyddio’n barod, eu gwella gyda chamfeydd, giatiau a phontydd newydd – ac yn rhoi arwyddion arnynt fel nad ewch chi ar goll.

Y canlyniad ydy cyfres o deithiau cerdded byr sy’n cymryd rhyw awr sydd wedi’u cynllunio i gael pobl yn fwy heini (mae cyfrifydd calorïau ar gyfer pob taith), rhoi hwb i fusnesau lleol a hyrwyddo trafnidiaeth gyhoeddus.

Lawrlwythwch y taflenni yma ­– a chadwch lygad am lwybrau Milltiroedd Cymunedol yn Llandrillo a Graigfechan a ddylai fod yn barod erbyn diwedd 2012.

Llandyrnog

Llandyrnog

Taith gerdded gylchol hyfryd 4.3 milltir o amgylch pentref Llandyrnog, sy'n cynnwys rhan o Ddyffryn Clwyd nas chwiliwyd fawr gan neb.

Download

Clywedog Clwyd

Clywedog Clwyd

Taith gerdded gylchol hyfryd o amgylch pentrefi atyniadol Llanynys a Rhewl sy'n cynnwys rhan o Ddyffryn Clwyd ni chrwydrwyd gan fawr neb.

Download

Pendref Dinbych

Pendref Dinbych

Taith gerdded gylchol hyfryd o amgylch dref canoloesol Dinbych, sy'n cynnwys y dref a'r cefn gwlad cyfagos.

Download

Tremeirchion

Tremeirchion

Taith gylchol o Dremeirchion sy'n cysylltu â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa gyda phanoramâu eang o Ddyffryn Clwyd.

Download

 Llwybr Bryn Heulog

Llwybr Bryn Heulog

Download

Graigfechan

Graigfechan

Cylchdaith o bentref Graigfechan, sydd yn cysylltu â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa ac yn cynnwys golygfeydd o Ddyffryn Clwyd a thu hwnt.

Download

Llangynhafal a Hendrerwydd

Llangynhafal a Hendrerwydd

Dewis o gylchdeithiau diddorol, sydd yn cynnwys Dyffryn Clwyd, Parc Gwledig Moel Famau a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa. Mae’r llwybrau’n mynd heibio nifer o nodweddion hanesyddol, gan gynnwys wyth ffermdy gwag, ffynnon sanctaidd hudol a’r eglwys trawiadol Sant Cynhafal.

Download

Ceidiog

Ceidiog

Taith odidog o Landrillo ar draws ffermdir, coetir, llwybrau glan yr afon a chyfle i weld golygfeydd gwych ar hyd dyffryn Ceidiog.

Download

Yr Hen Rheilffordd

Yr Hen Rheilffordd

Mwynhewch tro hamddenol yn Nyffryn Dyfrdwy, ar hyd yr hen rheilffordd a'r gamlas ger Traphont Ddwr gwefreiddiol Pontcysyllte.

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter