AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Moel Findeg

Roedd pobl Maeshafn yn ddigon hoff o’u mynydd i helpu i godi £465,000 i’w brynu a’i arbed rhag ei chwarela. Mae bellach yn Warchodfa Natur Leol 56 erw – enghraifft unigryw o rostir iseldir yn digwydd ar gryn uchder.

Mae’r AHNE yn rheoli’r warchodfa mewn partneriaeth â Chyfeillion Moel Findeg a gyda llawer o help gan wirfoddolwyr.

Y wobr am y daith fer i ben Moel Findeg ydy rhai o’r golygfeydd gorau yn Sir Ddinbych. Mae llwybrau troellog cul yn arwain trwy goetir bedw hyfryd ac allan i rostir agored.

View from Moel Findeg

Mae’r golygfeydd yn ymestyn ar draws Dyffryn Alun at gopa Moel Famau. I’r dwyrain mae golygfeydd di-dor ar draws Sir y Fflint yn ymestyn mor bell â Glannau Mersi a Gwastadedd Sir Gaer. Mae’r copa ei hun, sy’n cael ei adnabod fel Cadair yr Esgob, yn eiddo i ffarmwr lleol ond mae llwybr troed caniataol yn arwain ar ei draws.

Yn brysur ar un adeg, mae Moel Findeg yn lle llawn trysorau cudd. Mae tystiolaeth o hen chwareli a gweithfeydd plwm yn gorwedd ynghudd bellach oddi mewn y coetir a’r gweundir.

Footer

Gwnaed gan Splinter