AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • Bwlch y Groes taith gerdded

  06.05.2016

  This needs to copy the title of the publication.
 • PARTNERIAETH ARDAL O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL BRYNIAU CLWYD A DYFFRYN DYFRDWY (ANHE)

  02.03.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae swydd wag ar gael ym Mhartneriaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac rydym yn dymuno penodi aelod i gynrychioli ardal Ogleddol yr AHNE, sy'n cynnwys Gwaenysgor, Llwybr Clawdd Offa, Bryniau Prestatyn a Phrestatyn.

  Os ydych yn byw, yn gweithio neu'n ymweld â'r AHNE yn rheolaidd ac yn dymuno diogelu ei dyfodol ac yn gallu darparu ambell ddiwrnod y flwyddyn i fynychu cyfarfodydd, digwyddiadau, ymweliadau safle- yna rydym ni eisiau clywed gennych CHI!

  I gael rhagor o fanylion / trafodaeth anffurfiol cysylltwch â Howard Sutcliffe ar

  01352 810614 neu anfonwch e-bost at howard.sutcliffe@denbighshire.gov.uk

  Gellir cael Ffurflen Gais gan Karen Holthofer Swyddog Cyfathrebu'r AHNE, Parc Gwledig Loggerheads, Ffordd Rhuthun, CH7 5LH Ffôn: 01352 810614. E-bost: - karen.holthofer@denbighshire.gov.uk

  neu gallwch lawrlwytho'r ffurflen o'n gwefan.

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: –

  Dydd Iau 31 Mawrth, 2016

 • Gwirfoddolwyr Rhaglen Hydref 2015 - Mawrth 2016

  05.02.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae yna ystod o gyfleoedd ichi hymryd rhan yng ngwaith Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych - ac mae arnom angen eich help ! O'r Rhyl a Phrestatyn yn y gogledd ar hyd Fryniau Clwyd i Hiraethog a Dyffryn Dyfrdwy yn y de - gallwch ymuno'n achlydurol neu bob wythnos - chi piau'r dewis Bydd tasgau'n amrywio o blannu coed i godi waliau cerrig sychion, adeiladu llwybrau i greu cynefinoedd bywyd gwyllt. Nid oes angen profiad blaenorol - fe roddir hyfforddiant ac mae croeso i chi weithio'n ol eich cyflymder eich hun. I gael gwybodaeth bellach cysylltwch a Parc Loggerheads 01352 810614 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) 01745 356197 De Sir Ddinbych (llangollen) 01978 869618                    

  i lawr lwytho'r rhaglen ewch i  gofaluamAHNE/Gwirfoddoli

 • CRIW CEFN GWLAD DYFFRYN DYFRDWY

  03.02.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Eisiau cael blas ar sut fyddai gweithio felceidwad cefn gwlad, cyfarfod pobl newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored?

  Mae Criw Cefn Gwlad yn cael ei redeg gan Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac yn berffaith ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 18 mlwydd oedsydd eisiau dysgu mwy am y dirweddanhygoel sydd ar stepen y drws ac sydd ddim yn poeni am faeddu wrth ddarganfod a gweithio yn yr awyr agored.

  Am ragor o wybodaeth neu i ymuno gyda Chriw Cefn GwladDyffryn Dyfrdwy cysylltwch a Sharon Woods ar 01352 810614 neu Ros Stockdale ar 01978 86915

    clwydianrangeanddeevalleyaonb@denbighshire.gov.uk

   

   

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter