AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • Wythnos Eithriadol

  30.08.2018

  This needs to copy the title of the publication.
 • Canllaw Cynllunio Atodol

  26.07.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Cafodd y CCA hwn ei fabwysiadu gan Gyngor Sir Ddinbych ar 18 Ebrill 2018, gan Gyngor Sir y Fflint ar 22 Mai 2018 a'i fabwysiadu fel canllaw dros dro gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 8 Mai 2018. Cymeradwyodd y Cyd-Bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol y ddogfen ar 22 Mehefin 2018. Roedd y CCA drafft yn ddarostyngedig i ymgynghoriad cyhoeddus rhwng Tachwedd 2017 ac Ionawr 2018. Mae adroddiad o'r sylwadau a wnaed yn ystod yr ymgynghoriad a'r newidiadau a wnaed o ganlyniad i hynny, ar gael ar gais.

  http://www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk/cynlluniau-a-strategaethau/

 • Wythnos Eithriadol ym mis Medi!

  26.07.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae mis Medi erioed wedi bod yn fis eithriadol yn ein cefn gwlad wrth i'r cynhaeaf gael ei gasglu'n ddiogel, coed a dolydd yn dechrau troi'n lliwiau hydrefol, yr awyr yn cynnig palet llawn o arlliwiau, mwg coelcerthi'n aros yn awyr y nos a thawelwch croesawgar i ymwelwyr. Mae mis Medi yma fodd bynnag, yn addo i fod hyd yn oed yn fwy eithriadol!

  Mae Teulu'r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol wedi cydweithio i drefnu rhaglen o ddigwyddiadau wythnos o hyd (ac ychydig mwy), a chael eu hysbrydoli gan Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Prydain (AHNE). Mae'r digwyddiadau yn dechrau ddydd Sadwrn 15 Medi ac yn parhau tan ddydd Sul 23 Medi, ac mae'r digwyddiadau i'w gweld ar www.landscapesforlifeevents.org.uk.

  I Ddathlu'r Wythnos Eithriadol, mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn arwain 3 taith gerdded ar hyd pob darn o Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr Pontcysyllte a Chamlas Llangollen. Bydd y cyfanswm o 11 milltir yn cael eu cerdded dros dridiau. Bydd pob taith gerdded yn mynd allan ac yn dychwelyd ar lwybr llusgo'r gamlas sy'n wastad ac yn addas i bawb. Os byddwch yn cwblhau'r dair daith gerdded, byddwch yn teithio tua 22 milltir! Fel arall, mae rhai o'r teithiau'n hygyrch i o leiaf ddychwelyd rhan o'r ffordd ar gludiant cyhoeddus. Bydd y teithiau cerdded yn cael eu harwain gan Swyddog yr AHNE a'u cefnogi gan Gyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy (http://www.friends.cymru/).

  Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho eich copi o 'O Gwmpas' http://www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk/digwyddiadau/

 • Monitro Gloˇnnod Byw

  26.07.2018

  This needs to copy the title of the publication.

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter