AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • Rhaglen Gwirfoddolwyr Hydref 2016 I Mawrth 2017

  21.10.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Yng Nghyngor Sir Ddinbych mae ein
  gwasanaethau amrywiol i gyd yn
  cynnig cyfleoedd i wirfoddolwyr. Gellir
  gweld manylion ynglūn â’r hyn sydd
  ar gael a sut y gellir ymgeisio drwy
  fynd i wefan Cyngor Sir Ddinbych.

  http://www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk/gwirfoddoli/

 • Moel y Gaer

  16.09.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Dydd Mawrth 20 Medi, dechrau cerdded am 10:00am  

  Fe wnaeth awyren hyfforddi mordwyo Airspeed Oxford gael damwain ar Foel y Gamelin yn Llantysilio dydd Sul 20 Chwefror 1944; mae angen criw chwilio! Wel nid yn union, ond mae taith gerdded i'r safle wedi’i threfnu yng nghwmni David Smith, sy'n hanesydd brwd gyda diddordeb arbennig yn yr Ail Ryfel Byd.  Byddwn yn cychwyn o Gaffi Ponderosa ar ben Bwlch yr Oernant.  Bydd yna opsiwn, os oes digon o stamina, i ymestyn y daith gerdded ar lethrau Moel y Gaer, lle cafodd Skytrain C47, a elwir hefyd yn DC3 neu Dakota, ddamwain. Mae Moel-y-Gaer, wrth gwrs, yn Fryngaer, felly mae’n werth ymweld ag ef hyd yn oed os mai ychydig iawn o olion y ddamwain sydd yna.  Neville Howell on nevjhow@gmail.com or phone 01244 535173, or 07850 921295

 • Wythnos Eithriadol ym mis Medi!

  30.08.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae mis Medi wastad yn fis eithriadol yn ein cefn gwlad wrth i’r cynhaeaf gael ei gasglu’n ddiogel, coed a dolydd yn dechrau troi’n lliwiau hydrefol, yr awyr yn cynnig palet llawn o arlliwiau, mwg coelcerthi’n aros yn awyr y nos a thawelwch croesawgar i ymwelwyr.  

  Mae mis Medi yma fodd bynnag, yn addo i fod hyd yn oed yn fwy eithriadol!  

  Mae Teulu’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol wedi cydweithio i drefnu rhaglen o ddigwyddiadau wythnos o hyd (ac ychydig mwy), a chael eu hysbrydoli gan Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Prydain (AHNE). Mae’r digwyddiadau yn dechrau ddydd Sadwrn 17 Medi ac yn parhau tan ddydd Sul 25 Medi, ac mae'r digwyddiadau i'w gweld ar www.landscapesforlifeevents.org.uk  

  Mae Jill Smith o NAAONB yn egluro:

   “Yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yw rhai o'r tirweddau mwyaf prydferth, annwyl ac eithriadol yn y DU. Maent yn fywiog a deinamig ac yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd i bobl fwynhau ein cefn gwlad.  

   “Mae Wythnos Eithriadol yn dangos i bobl sut i gymryd rhan a mynd allan i dirweddau eithriadol AHNE i fwynhau sioeau gwledig, nosweithiau darganfod awyr dywyll, gwyliau cerdded, teithiau cerdded archeoleg, ffeiriau pren, chwilota a gwyliau bwyd lleol, teithiau cerdded bywyd gwyllt, diwrnodau arfordirol a morol, cyrsiau toi, cystadlaethau codi waliau sychion, gwneud siarcol, Bioblitz, ysbrydoliaeth trwy gelf a cherddoriaeth a llawer, llawer o weithgareddau eraill. P'un a ydych yn chwilio am olygfa ragorol, yn bwriadu cael te prynhawn blasus neu roi cychwyn ar drefn iechyd a lles newydd, ni allwch beidio â chael amser da yn un o'n 46 Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Maent yn Dirweddau am Oes mewn cymaint o wahanol ffyrdd.”

 • Teithiau Cerddded gyda'r swyddog AHNE fel rhan o Wythnos Eithriadol 2016

  30.08.2016

  This needs to copy the title of the publication.

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter