AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • YR HELFA DINOSORIAID FICTORAIDD

  12.07.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  YR HELFA DINOSORIAID FICTORAIDD

  Theatr byped awyr agored hudolus i blant

  Dydd Iau 28/07/2016

  Parc Gwledig Loggerheads 10:30 am 0 12 pm

  Plas Newydd Llangollen 2:30 pm - 4 pm

  Dydd Gwener 29/07/2016

  Gwarchodfa Natur Rhuddlan 11:00 am -12:30 pm

  Glan Morfa Rhyl, Marsh Road 2:30 pm - 4 pm

  I archebu lle: 01352 810586/614

  loggerheads.countryparc@denbighshire.gov.uk

 • Gwobr AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ar gyfer 2016

  05.07.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Cefndir y wobr

  Bob blwyddyn mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy (AHNE) yn dewis unigolyn neu grp y mae eu cyfraniad i’r dirwedd a chymunedau AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi bod yn eithriadol.  Mae’r wobr, a gynhelir yn flynyddol, yn gwahodd enwebiadau gan fusnesau / unigolion sy’n gweithredu o fewn yr AHNE ac yn darparu gwasanaeth o ansawdd da mewn ffordd gynaliadwy, ynghyd â gwella’r AHNE.  Mae enillwyr blaenorol y wobr yn cynnwys The Raven Inn, Llanarmon yn Iâl, Mr Michael Skuse, Rod Waterfield, Canolfan Sgiliau Woodlands, Bodfari, Mr Richard Jones, Sgiliau Cefn Gwlad.  Mae Tîm AHNE nawr yn gwahodd enwebiadau ar gyfer gwobr 2016.  A wnewch chi dreulio ychydig funudau yn ystyried enwebiadau ac e-bostio neu bostio eich enwebiad, gan gynnwys esboniad byr ynghylch pam eich bod yn credu y dylai’r busnes/unigolyn gael ei/eu hystyried ar gyfer y wobr i: karen.holthofer@denbighshire.gov.uk

  Neu yn y post i:  

  Karen Holthofer, Swyddog Cyfathrebu AHNE, Canolfan wybodaeth, Parc Gwledig Loggerheads, Ffordd Rhuthun, Sir Ddinbych, CH7 5LH

   erbyn 6 Medi 2016 Bydd y Wobr yn cael ei chyflwyno yng Nghyfarfod Partneriaeth AHNE a fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 21 Hydref 2016.

   Diolch yn fawr

   

 • Anturiaethau Bychain ar ol Ysgol

  24.06.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Archwilio a dysgu am y byd naturiol gyda'r Warden ym Mharc Gwledig Loggerheads yn y pedair sesiwn byr. Gan ddechrau yn ystod wythnos bioamrywiaeth cenedlaethol, bydd y gweith gareddau yn cynnwys dipio afon i ddarganfod y bywyd gwylt rhyfeddol sy'n byw yn yr afton, gwneud carfrefi gwenyn i helpu'r pryfed hanfodol hyn, casglu dali a bod yn greadigol ac ymchwilio i fyd dirgel y gwyfynod!

 • Clirio’r Ffromlys

  24.06.2016

  This needs to copy the title of the publication.

   Dydd Iau 7fed Gorffennaf

  10yb – 3yp

  Helpu i gael gwared ar y Ffromlys Chwarennog ar hyd gwrs yr Afon Ddyfrdwy  a mwynhewch barbeciw wedyn

  Cyfarfod ym maes parcio Corwen 

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter