AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Prosiectau bywyd gwyllt

Anifeiliaid, planhigion, ffyngau a bacteria - mae gan bob rhywogaeth rôl bwysig i’w chwarae yn yr ecosystem. Yn aml gall rheoli un rhywogaeth fod yn fuddiol i’r lleill sy’n rhannu’r cynefin hwnnw.

Hare

Dyna paham y mae prosiectau sy’n cael eu cyflawni gan yr AHNE, ei phartneriaid a’i gwirfoddolwyr yn hanfodol bwysig i oroesiad rhai o’n rhywogaethau brodorol.

Footer

Gwnaed gan Splinter