AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Rheoli’r gweundir

Mae’r 3000 erw o weundir grug sy’n carpedu’r AHNE o bwysigrwydd cadwraeth  natur rhyngwladol. Mae tri chwarter y grug sydd ar ôl yn y byd yma yn y DU ac ynghyd â’r gweundir glaswellt mae’n ffurfio’r arwynebedd mwyaf o gynefin bywyd gwyllt heb ei ddatblygu sydd ar ôl yng Nghymru.

Illegal bike track

Mae gweundir grug yn cynnal nifer o anifeiliaid a phlanhigion prin, yn cynnwys y rugiar ddu, y boda tinwyn ac adar ucheldir eraill. Ond dros y 50 mlynedd ddiwethaf mae mwy na’i hanner wedi diflannu - ac mae llawer o’r gweddill mewn cyflwr gwael.

Er y meddylir amdano’n aml fel cynefin naturiol gwyllt, heb ei ddatblygu, mewn gwirionedd mae gweundir grug wedi’i greu trwy reolaeth barhaol gan bobl dros ganrifoedd lawer.

Mae’i oroesiad yn dibynnu ar gynnal y system draddodiadol o bori’r llechweddau â defaid, sy’n cnoi’r llystyfiant ifanc newydd, gan reoli lledaeniad coed a llwyni a chadw’r grug a’r llus yn fyr.

Mae’r AHNE, ei dimau o wirfoddolwyr a ffermwyr a phorwyr lleol i gyd yn gweithio gyda’i gilydd i reoli’r gweundir a sicrhau bod sgiliau cenedlaethau blaenorol yn cael eu pasio ymlaen ar gyfer y dyfodol.

Bob blwyddyn maent yn rheoli hyd at 120 erw o rug a llus trwy dorri neu losgi.

Dylai tirfeddianwyr sy’n chwilio am gyngor ymweld â’r adran sydd â’r teitl “Byw a gweithio yn yr AHNE”.

Footer

Gwnaed gan Splinter