AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Rhoi gwybod am ddefnydd oddi ar y ffordd anghyfreithlon

Mae tresmasu oddi ar y ffordd gan feiciau modur a cherbydau 4x4 yn achosi difrod enfawr i erwau lawer o weundir grug, yn enwedig ar Fynyddoedd Llandysilio. Mae’n ddifethol i’r cynefin ac i’r pori.

Off-road arrest

Rydym yn gweithio’n galed i atgyweirio’r difrod hwn ac i adfer y gweundir grug. Yn gyntaf rydym yn torri darnau o rug yn yr hydref pan fydd yn drwm o had. Mae’r grug wedi’i dorri’n cael ei roi mewn byrnau, gan ei wneud yn haws i’w gludo i’r lleoedd a ddifrodwyd. Mae wyneb y darnau yma a ddifrodwyd yn cael ei aflonyddu i greu daear mwy garw ble gall llystyfiant dyfu.

Yna rydym yn gwasgaru’r byrnau grug. Mae’r had yn disgyn yn naturiol i’r llawr ac mae’r malurion yn diogelu’r had rhag y tywydd. O’i adael heb ei aflonyddu, bydd y grug yn adfywio’n araf ac yn troi’r ardal yn ôl yn weundir.

Yn y cyfamser, gellwch chi wneud eich rhan i helpu trwy roi gwybod am weithgareddau pobl sy’n meddwl bod AHNE yn lle addas ar gyfer trac rasio anghyfreithlon.

Land Rover

Dyma beth ddylech ei wneud ar unwaith:

  • cysylltu  â’r heddlu ar 0845 6071002
  • ceisio nodi platiau cofrestru’r cerbydau sy’n gwneud y difrod neu’n cael eu defnyddio i gludo beiciau
  • ond peidiwch â mynd at y defnyddwyr

Ac ar ôl y digwyddiad:

  • ffoniwch Gwasanaeth yr AHNE ar 01352 810614 – fe wnawn ni anfon unrhyw wybodaeth bellach ymlaen i’r heddlu
  • llenwi ffurflen adroddiad NWAIMOR (North Wales Alliance to Influence the Management of Off Roading). Gellwch ei lawrlwytho isod a’i he-bostio i NWAIMOR a Gwasanaeth yr AHNE.

Cofiwch – oni bai eich bod yn rhoi gwybod am yr hyn a welwch, hwyrach na fydd yr awdurdodau priodol byth yn cael gwybod ei fod wedi digwydd. Po fwyaf o bobl sy’n rhoi gwybod am broblem, po fwyaf o flaenoriaeth y bydd yn ei gael.

Ffurflen adroddiad NWAIMOR

Ffurflen adroddiad NWAIMOR

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter