AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Ryseitiau

Mae Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn dirwedd ffrwythlon sy’n cynhyrchu cynhwysion ardderchog, o gig a helgig lleol i ffrwythau a llysiau ffres.

Nid oes angen dweud y gellwch brynu’r rhan fwyaf ohonynt o’n siopau a’n marchnadoedd. Ond mae rhywfaint ohonynt allan yn fanna yn tyfu’n doreithiog yn y coetiroedd, bryniau a gwrychoedd. Fel y llus porffor mawr braf sy’n carpedu’r gweundir grug ym mis Awst.

Cadwch lygad am ein teithiau hel llus ar Foel Famau. Ac os byddwch yn llwyddiannus efallai yr hoffech roi cynnig ar y rysáit hwn.

Myffins llus

Mae myffins yn deisen wych i’w gwneud. Maen nhw’n syml iawn ond eto’n flasus dros ben. Mae llus yn gynhwysyn traddodiadol ond mae’r rysáit hwn yn gwneud defnydd o’r llus sydd i’w cael yn tyfu’n wyllt ar Fryniau Clwyd.

Yr allwedd i fyffins blasus ydy peidio â’u troi’n ormodol. Wrth gymysgu’r cynhwysion gwlyb a sych, trowch nhw’n araf deg i sicrhau bod y cynhwysion sych i gyd wedi’u cymysgu. Fe all y cymysgedd edrych yn llawn lympiau ond ’dydy hynny ddim o bwys. Bydd blas gwych arno.

Mae’r rysáit hwn yn gwneud tua 12 myffin.

Cynhwysion:

2 y maes

240ml o lefrith

120ml o olew llysiau

100g o siwgr gronynnog

100g o siwgr brown meddal

375g o flawd plaen

4 llwy de o bowdr codi

1 llwy de o halen

175g o lus

25g o siwgr demerara i’w ysgeintio dros y top

Cynheswch y popty i 200°C (marc nwy 6, 400°F) ymlaen llaw.

Rhowch yr wyau, olew, siwgrau a llefrith mewn dysgl gymysgu fawr a’u curo gyda’i gilydd yn gyflym.

Ychwanegwch y cymysgedd cynhwysion sych at yr hylif, a’u cymysgu i mewn yn fras - ’does dim rhaid iddo fod yn gwbl lyfn.

Trowch y llus i mewn.

Llenwch hambwrdd myffins â chasys myffin papur ac yna llenwch bob cas at yn agos i’r top gyda’r cymysgedd myffins.

Ysgeintiwch nhw â siwgr demerara

Pobwch y myffins am 25 munud.

Footer

Gwnaed gan Splinter