AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Sut hoffech chi ddechrau cerdded gyda grp ar hyd y bryniau, wrth y môr neu ar hyd strydoedd lleol a chaeau?

Mae rhaglen Troedio Clwyd yn dod â chynllun Troedio Sir y Fflint a Dewch i Gerdded Sir  Ddinbych at ei gilydd.

Mae yna deithiau wythnosol a theithiau misol, teithiau byr a hir, teithiau i ddechreuwyr a theithiau i’r mwy profiadol. Mae yna hyd yn oed deithiau Nordig.

Maent yn digwydd ym mhob rhan o’r ddwy sir a chawsant eu cynllunio i helpu pobl leol i elwa ar fanteision ymarfer corff rheolaidd. Gall cerdded eich helpu i: 

  • ostwng a rheoli pwysedd gwaed
  • cynnal neu golli pwysau
  • lleihau colesterol
  • lleihau’r perygl o glefyd y galon, strôc a diabetes
  • cynyddu màs yr esgyrn i oedi neu atal osteoporosis
  • ysgafnu straen a phryder
  • gwella’r gallu i ganolbwyntio;
  • cynyddu hunanhyder a hunan-barch;
  • ymdopi’n well â thasgau bob dydd
  • rhoi mwy o egni ichi a’ch helpu i gysgu’n well

 

Y cyfan sydd angen i chi ei ddod yn gyfnewid ydy agwedd gadarnhaol a phâr go lew o esgidiau.

Am gael gwybod mwy?

Ffoniwch 01745 356197 neu lawrlwythwch ein taflen.

Taflen Troedio Clwyd Walks

Taflen Troedio Clwyd Walks

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter