AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Tirwedd

Cymeriad y dirwedd ydy’r hyn sy’n gwneud ardal yn unigryw. Mae’n batrwm  gwahanol, cyson a hawdd i’w adnabod o elfennau – yn naturiol ac yn ddynol.

Moel Arthur

Mae tirweddau’n wahanol i’w gilydd am fod daeareg, bioamrywiaeth, golwg gweledol, archeoleg, hanes a diwylliant yn amrywio o le i le.

Gellir cyfeirio at Fryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ond mewn gwirionedd mae’i harddwch ymhell o fod yn naturiol. Mae’n ganlyniad ymyriad dyn dros filoedd o flynyddoedd. Ac wrth gwrs mae’r rhyngweithio cymhleth yma rhwng pobl a’u hamgylchedd yn dal i fynd ymlaen heddiw.

Oherwydd nid rhyw fath o barc thema gwledig ydy’r AHNE. Mae’n dirwedd fyw, weithiol yn ogystal â lle i hamddena.

Gall penderfyniadau deallus a chyfrifol ynghylch rheoli a chynllunio’r dirwedd arbennig iawn yma ond cael eu gwneud trwy gydbwyso’r holl ffactorau hyn. A dim ond fel hyn y bydd ei chymeriad unigryw yn cael ei chadw’n ddiogel.

Footer

Gwnaed gan Splinter