AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Y cyswllt â Lerpwl

Mae Loggerheads wedi denu ymwelwyr ers cyfnod Victoria. Yn nechrau’r 20fed ganrif dechreuodd Crosville Motor Services redeg bysus rheolaidd i Loggerheads o Benbedw ac yn 1926 bu iddynt brynu 74 erw o Ystâd Loggerheads i’w datblygu fel cyrchfan i ymwelwyr.

Fe wnaethant sefydlu Gerddi Te Crosville, gan adeiladu t te mawr, ychwanegu bandstand, lawnt bytio ac atyniadau eraill ac agor y coedydd a glan yr afon i ymwelwyr.

Loggerheads archive photo

Yn ei anterth deuai’r gwasanaeth bws â miloedd o drigolion Glannau Mersi i Loggerheads ar benwythnosau’r haf. Disgynnodd niferoedd y teithwyr yn raddol wrth i berchenogaeth ceir gynyddu yn ystod y Chwedegau ac yn 1974 gwerthodd Crosville y tir i Gyngor Sir Clwyd County, rhagflaenwyr Cynghorau Sir Ddinbych a Sir y Fflint, a’i datblygodd a’i agor fel parc gwledig.

Mae’r ddau gyngor yn dal yn gydberchnogion arno ac yn ei ariannu ar y cyd– a chaiff ei reoli gan yr AHNE. Mae Loggerheads yn dal i fod â chwlwm arbennig â phobl Lerpwl a Glannau Mersi.

Footer

Gwnaed gan Splinter