AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Gwobrwyodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri Pas Cam Un i'r cynllun gan ariannu cyfnod datblygu 14 mis. Mae datblygiad i Gam 2 / Cyfnod Gweithredu yn amodol ar gais pellach, ond mae'r Gronfa Dreftadaeth y Loteri wedi clustnodi arian ar ei gyfer – 1.3 miliwn dros 5 mlynedd.

Gellir lawrlwytho'r Cynllun Cadwraeth Tirwedd ar gyfer y prosiect yma:

Footer

Gwnaed gan Splinter