AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Ymchwil Diweddar

Mae un o dirweddau mwyaf trawiadol Prydain a miloedd o flynyddoedd o dreftadaeth yn cyfuno i greu tir ffrwythlon ar gyfer archeolegwyr, naturiaethwyr a gwyddonwyr.

Mae’u hymchwil yn datgelu gwybodaeth newydd yn gyson ac yn gwthio terfynau’r hyn a wyddom am AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn eu hôl.

Dyma rai uchafbwyntiau diweddar:

Craidd mawn o Foel Llys y Coed

Mae gwaith Palaeobotanegol diweddar ar graidd o fawn o Foel Llys y Coed yn amlygu’r effaith y mae pobl wedi’i gael ar dirwedd a chymeriad Bryniau Clwyd am filoedd o flynyddoedd. Mae’r dyfnder 1.2m hwn o fawn yn dyddio o tua 8000 CC yn ei fôn drwodd at heddiw ac yn cofnodi’r llystyfiant newidiol sy’n gysylltiedig â dylanwad dyn ar y Bryniau. Yn 8000 CC roedd yr ardal hon yn goediog gyda chyll yn bennaf ond hefyd gyda bedw, pîn a meryw. Mae yna dystiolaeth o losgi yn y coetiroedd cynnar hyn a all fod yn arwydd bod helwyr-gasglwyr yn annog anifeiliaid i lecynnau agored. Mae paill o’r craidd mawn yn dangos tri chyfnod bras o newid llystyfiant o goetir trwy ffen gwern a glaswelltir yn y cyfnodau cynhanesyddol diweddar a hanesyddol i oruchafiaeth grug o tua 600 OC. Mae yna beilliau d yn dyddio o’r Oes Efydd tua 4000 mlynedd yn ôl.

Arolwg Archeolegol ar Foel y Gaer, Llandysilio- yn Saesneg

Arolwg Archeolegol ar Foel y Gaer, Llandysilio- yn Saesneg

Fe gomisiynwyd Engineering Archaeological Services Ltd, yn rhan o gyfnod datblygu Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Grug a’r Caerau, i wneud arolwg topograffig o Foel y Gaer, bryngaer Llandysilio.  Nod y prosiect oedd cofnodi’r gweddillion ffisegol ar y safle.

Download

Cloddiad carnedd bryngaer Penycloddiau 2009- yn Saesneg

Cloddiad carnedd bryngaer Penycloddiau 2009- yn Saesneg

Cafodd Adran Gwasanaethau Maes Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys wahoddiad gan Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych, rhan o Gyngor Sir Ddinbych, i gynnal cloddiad archeolegol o garnedd fechan o fewn ardal restredig Bryngaer Penycloddiau.

Download

Cloddiadau Moel y Gaer Llanbedr Dyffryn Clwyd, Adroddiad Rhagarweiniol Haf 2009- yn Saesneg

Cloddiadau Moel y Gaer Llanbedr Dyffryn Clwyd, Adroddiad Rhagarweiniol Haf 2009- yn Saesneg

Cloddiadau gan Brifysgol Bangor ar gyfer Prosiect y Grug a’r Caerau.

Cafodd y cloddiadau eu hariannu gan Bwyllgor Cyhoeddiadau ac Ymchwil Gydweithredol Prifysgol Cymru yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd,  Aberystwyth

Download

AROLWG TOPOGRAFFIG Bryngaer Penycloddiau- yn Saesneg

AROLWG TOPOGRAFFIG Bryngaer Penycloddiau- yn Saesneg

Ym Mai 2006 cafodd Adran Gwasanaethau Maes Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys wahoddiad gan Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych i gynhyrchu dyfynbris a manyleb ar gyfer arolwg topograffig o Fryngaer Penycloddiau, yn rhan o Brosiect y Grug a’r Caerau.

Download

Adroddiad arolwg archeolegol bryngaerau Moel Fenlli a Chaer Drewyn- yn Saesneg

Adroddiad arolwg archeolegol bryngaerau Moel Fenlli a Chaer Drewyn- yn Saesneg

Fe gomisiynwyd Engineering Archaeological Services Ltd, yn rhan o gyfnod datblygu Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Grug a’r Caerau, i wneud arolygon topograffig a geoffisegol ar fryngaerau Caer Drewyn a Moel Fenlli.

Download

Arolwg Archeolegol Bryngaer Moel y Gaer, Llanbedr, Mai 2008- yn Saesneg

Arolwg Archeolegol Bryngaer Moel y Gaer, Llanbedr, Mai 2008- yn Saesneg

Nod yr Arolwg

  1. Cofnodi llinell a maint y clawdd sy’n arwain o’r fynedfa ddwyreiniol i’r ardal sydd heb ei chofnodi o’r blaen.
  2. Ymchwilio maint yr ardal sydd wedi’i llosgi ar y rhagfur mewnol.
  3. Ymchwilio lefel potensial yr anheddiad o fewn y fryngaer.
  4. Ymchwilio defnydd potensial yr anecs.
  5. Darparu hyfforddiant mewn technegau arolygu archeolegol.

Download

Arolwg Geoffisegol bryngaer Moel y Gaer, Llandysilio 2009- yn Saesneg

Arolwg Geoffisegol bryngaer Moel y Gaer, Llandysilio 2009- yn Saesneg

Nod yr Arolwg

Casglu gwybodaeth ddigonol i sefydlu lleoliad a maint unrhyw nodweddion archeolegol o fewn y fryngaer ac, os yn bosib, nodweddu’r archeoleg a leolwyd.

Download

Arbrawf Llewych y Bryngaerau

Arbrawf Llewych y Bryngaerau

Arbrawf i fforio’r rhyngwelededd rhwng deg o fryngaerau dros ogledd ddwyrain Cymru a Swydd Gaer a’u cysylltiad â’u cymunedau lleol

 

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter