AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Yr ystafell gyda golygfa

Mae rhai pobl yn ei alw’n fwrdd rhyngweithiol hunandywysedig gyda system daflunio ddeuol. Ond mae’r staff ym Mharc Gwledig Loggerheads yn cyfeirio ato’n syml fel “yr ystafell gyda golygfa”.

Wedi’i leoli mewn adeilad cerrig bach nesaf at y felin ddr wedi’i hadfer mae profiad clyweledol sy’n dod â phopeth o’r sineffilmiau atgofus a wnaethpwyd gan WH Crawford yn y 1940au a 1950au i’r darn o ffilm tros-ehediad diweddaraf o brosiect y Grug a’r Caerau at ei gilydd.

Loggerheads Room with a View

Crwydrwch i mewn, saith diwrnod yr wythnos, defnyddiwch y sgrin gyffwrdd enfawr i lywio’r archif ffilm, trewch y botwm chwarae a gwyliwch eich clip yn ymddangos ar y wal y tu blaen ichi.

Mae mor syml y gallai plentyn ei wneud. Bydd hyd yn oed oedolion technoffobig yn ei chael yn anodd mynd o chwith. A phan fyddwch y tu allan eto fe welwch chi’r byd o’ch cwmpas gyda dealltwriaeth newydd.

“Dyma ystafell fechan sy’n gallu taro’n rymus,” medd Carolyn Thomas, Cadeirydd AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. “Mae’n darparu ffenestr ar y dirwedd a’r cymunedau sy’n gwneud yr ardal hon mor arbennig.

“Bydd ymwelwyr â Loggerheads yn gallu cael blas gwirioneddol o’i fioamrywiaeth, ei hanes a’i ddiwylliant. Rydym yn ailgysylltu pobl â’r dirwedd a gyda’u treftadaeth eu hunain.”

Mae’n tynnu ar ddim ond darn bach o archif gyfoethog yr AHNE – y mae llawer ohoni’n tanlinellu pwysigrwydd ffermio wrth warchod tirwedd arbennig Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

 

Footer

Gwnaed gan Splinter