AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ydy ffin ucheldir dramatig Gogledd Cymru.

Bron yn cyffwrdd yr arfordir ym Mryn Prestatyn yn y gogledd ac yn ymestyn iʼr de cyn belled â Mynyddoedd y Berwyn, maeʼn gorchuddio 390 cilomedr sgwâr o fryniau y maeʼr gwynt yn chwyrlio oʼu cwmpas, rhostiroedd grug, clegyrau calchfaen a dyffrynnoedd coediog.

Maeʼn un oʼr lleiaf adnabyddus ond etoʼr hawsaf iʼw ddarganfod o dirweddau godidog Prydain. Mae ei ddynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, un o bump yn unig yng Nghymru gyfan, yn diogelu ei harddwch naturiol trawiadol ar gyfer cenedlaethauʼr dyfodol.

Partneriaeth a arweinir gan dri awdurdod lleol Cyngor Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam syʼn gyfrifol am yr AHNE. Maent yn gwneud popeth o lunio cynllun rheoli ar gyfer yr ardal gyfan i ddarparu grantiau i ffermwyr a chymunedau.

Maeʼr Bartneriaeth yn cynnwys pob math o bobl â gwybodaeth, brwdfrydedd ac empathi tuag at ein tirlun rhagorol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn aelod ffoniwch y Swyddog AHNE, Howard Sutcliffe, ar 01352 810614, os gwelwch yn dda.

Darganfod Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Darganfod Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

ViewDownload

Footer

Gwnaed gan Splinter