AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Gwirfoddoli

Mae angen eich help arnom. Bob blwyddyn mae gwirfoddolwyr cefn gwlad yn yr  AHNE yn gwneud miloedd lawer o oriau o waith. Maen nhw’n cael gwneud popeth o godi waliau cerrig sych, plygu gwrychoedd a llosgi grug i gyfrif llyffaint y twyni neu glustfeinio am rugieir duon. 

VolunteeringMae gwirfoddoli’n llawer o hwyl, yn eich cael chi allan yn yr awyr iach ac yn dysgu sgiliau newydd ichi sy’n edrych yn dda ar eich CV. Ac mae’n golygu eich bod yn rhoi rhywbeth yn ôl i’r dirwedd. 

Oherwydd nid dim ond digwydd y mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae ag angen gwaith cyson.

Mae’r tasgau ymarferol hyn yn dechrau am 10 y bore ac yn gorffen rhwng 3 a 4 y pnawn. Mae angen ichi “wisgo i faeddu” gydag esgidiau cyfforddus sydd â gafael da. Cofiwch eich dillad gwlad a chinio pecyn – a gwnewch yn sir fod eich pigiad tetanws yn gyfredol da chi! 

Fe wnawn ni ddarparu hyfforddiant llawn. Os ydych am roi cynnig ar weithgaredd yn gyntaf, dewch draw i un o’n digwyddiadau (gweler isod am y rhaglen lawn).

Am gael gwybod mwy?

AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy - 01352 810614

Rhaglen Gwirfoddolwyr Ebrill - Medi 2018

Rhaglen Gwirfoddolwyr Ebrill - Medi 2018

Download

Rhaglen Gwirfoddolwyr Ebrill - Medi 2017

Rhaglen Gwirfoddolwyr Ebrill - Medi 2017

Mae yna ystod o gyfleoedd i chi gymryd rhan yng ngwaith Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych – ac mae arnom angen eich help! O'r Rhyl a Phrestatyn yn y gogledd ar hyd Fryniau Clwyd i Hiraethog a Dyffryn Dyfrdwy yn y de – gallwch ymuno'n achlysurol neu bob wythnos – chi piau'r dewis.

Bydd tasgau'n amrywio o blannu coed i godi waliau cerrig sychion, adeiladu llwybrau i greu cynefinoedd bywyd gwyllt. Nid oes angen profiad blaenorol – fe roddir hyfforddiant ac mae croeso

Download

Rhaglen Gwirfoddolwyr Hydref 2016 - Mawrth 2017

Rhaglen Gwirfoddolwyr Hydref 2016 - Mawrth 2017

Download

Rhaglen Gwirfoddolwyr Ebrill - Medi 2016

Rhaglen Gwirfoddolwyr Ebrill - Medi 2016

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter