AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Oriel a Gemau

Byth er y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dyddiau arloesol ffotograffiaeth, mae ymwelwyr â Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi bod ag eisiau defnyddio technoleg newydd i ddal y dirwedd arbennig yma.

Maen nhw’n dal i dynnu miloedd lawer o luniau bob blwyddyn – mae gennym oriel i arddangos y gorau ohonynt. Ond yn awr mae ffotograffwyr yn mynd i fyny mewn awyrennau ac yn saethu drwy 360 gradd gyda phanorameg rhyngweithiol.

Mae gwneuthurwyr ffilmiau a thechnegwyr fideo yn cynhyrchu ffilmiau tros-ehediad anhygoel, gan greu archifau clyweledol a chyfweld y bobl sy’n dal i lunio’r dirwedd 2,500 o flynyddoedd ers i’r bryngaerau Oes Haearn eiconig gael eu hadeiladu.

Gall teithwyr bws gael at deithiau sain drwy Bluetooth. Rydym yn creu llwybrau treftadaeth rhyngweithiol sy’n anfon ffeiliau mp3 yn uniongyrchol i’ch ffôn symudol. A gall plant ddysgu am dreftadaeth yr ardal a’r cydbwysedd cymhleth rhwng dyn a natur trwy chwarae gemau cyfrifiadur.

Dyma Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. A dyma’r dyfodol.

Footer

Gwnaed gan Splinter