Coronafeirws

Coronafeirws

 • Diweddariad

Diweddariad Mynediad i’r AHNE 09/07/2020

Ynghyd â mannau harddwch eraill yng Nghymru, mae parciau gwledig Moel Famau a Loggerheads a Rhaeadr Y Bedol, Llangollen bellach ar agor am y tro cyntaf ers mis Mawrth. Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw a bod yn ofalus os ydynt yn ymweld ag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wrth i’r parciau gwledig ail agor.

Ein prif flaenoriaeth yw sicrhau fod pawb yn gallu mwynhau’r ardaloedd hyn yn ddiogel wrth warchod a diogelu’r harddwch naturiol a bywyd gwyllt yr AHNE. Mae tirwedd a bywyd gwyllt AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi mwynhau cyfnod o seibiant ac adferiad dros y misoedd diwethaf ac mae gofyn i ymwelwyr helpu iddo barhau i ffynnu wrth fod yn ofalus a lleihau eu heffaith drwy gadw at lwybrau a’r troedffyrdd, cadw cŵn dan reolaeth a mynd ag ysbwriel gartref.

 • Dyma rai awgrymiadau i gael y gorau o’ch ymweliad;
 • Gall rai mannau fod yn hynod o brysur felly ceisiwch osgoi ardaloedd prysur neu adegau prysur a chofiwch barcio’n gyfrifol mewn ardaloedd parcio dynodedig yn unig
 • Cofiwch olchi neu lanhau dwylo yn rheolaidd – peidiwch ag anghofio eich glanweithydd dwylo
 • Ewch â’ch sbwriel adref a pheidiwch â gadael sbwriel wrth ymyl bin llawn
 • Parchwch ymwelwyr eraill a’n cymunedau lleol
 • Ni fydd pob cyfleuster ar agor felly, gwiriwch cyn ymweld i osgoi siom
 • Mae pellter bach yn mynd yn bell – os yw’n edrych yn brysur yna mae’n rhy brysur. Byddwch yn barod i newid eich cynlluniau a dod o hyd i rywle gyda llai o bobl

Oeddech chi’n gwybod?

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer cynllunio eich taith;

 • Mae meysydd parcio a thoiledau parciau gwledig Loggerheads a Moel Famau ar agor rhwng 8yb – 9yh
 • Mae’r Canolfan Ymwelwyr yn parhau i fod ar gau
 • Cofiwch ddod a newid ar gyfer y peiriannau parcio gan nad ydynt yn derbyn taliad gyda cherdyn
  • Bwlch Pen Barras £1.50 trwy’r dydd
  • Coed Moel Famau £2 trwy’r dydd
  • Loggerheads £1 hyd at 2 awr, £2 hyd at 4 awr, £5 trwy’r dydd

Mae mwynhau’r cefn gwlad ar ôl cyfnod lockdown Covid yn gofyn am ymddygiad cyfrifol gan bawb. Os dewiswch ymweld â ni, byddwch yn gyfrifol a helpwch i amddiffyn y cymunedau gwych sy’n gwneud Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae’r ffilm hon yn darparu cyngor ac arweiniad ar gyfer diwrnod allan gwych yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol hwn.

0 Sylwadau

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2020 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?