AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Byw a gweithio yn yr AHNE

Sefwch rywle ym Mryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, ni waeth pa mor anghysbell, ac fe welwch chi arwyddion o weithgaredd dyn.

Bydd y rhain yn amlwg nid yn unig yn y ffermdai gwasgaredig, y chwareli segur neu’r trefi yn y pellter, ond hefyd yn union siâp a gwead y dirwedd ei hun. Mae hyd yn oed ein gweundir grug, a ystyrir yn un o anialdiroedd mawr Prydain, wedi’i reoli gan bobl ers yr Oes Haearn.

Y rhyngweithio yma rhwng ein cymunedau a’r dirwedd y maen nhw byw ynddi sy’n gwneud yr AHNE mor arbennig. 

Mae’r rhan yma o’r wefan yn cydnabod y cyfraniad sydd wedi’i wneud dros genedlaethau lawer gan y bobl sy’n byw ac yn gweithio yma. 

Mae’n dathlu nid yn unig eu treftadaeth a’u math arbennig o ddiwylliant Cymreig ond hefyd eu llwyddiant wrth greu economi leol lewyrchus sy’n llawn busnesau dynamig. 

Maen nhw’n chwarae rhan dyngedfennol wrth helpu i sicrhau dyfodol cynaliadwy, ffyniannus i AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Denbigh show

Footer

Gwnaed gan Splinter