AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Mae Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn ffin ddramatig yn ucheldir Gogledd Cymru, gyda thirluniau darluniadol, copaon dramatig a threfi a phentrefi hanesyddol.

Mae Bryniau Clwyd a’u gorchudd o rug yn gwobrwyo’r anturiaethwr gyda bryngaerau hynafol a golygfeydd anhygoel sy’n agor allan i Ddyffryn Dyfrdwy a’i dreftadaeth ddiwylliannol a diwydiannol. Mae harddwch ac arwyddocâd unigryw’r tirlun eithriadol hwn yn cael eu diogelu a’u gwella fel un o ddim ond pum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth

Ynglŷn Prosiect Tirlun Darluniadwy

Beth yw hwn?

Cynllun partneriaeth a Ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol sy’n canolbwyntio ar Ddyffryn Dyfrdwy a Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte.

Mwy am y prosiect

Darganfod mwy

Mwynhau’r AHNE

Mae sawl ffordd o ddarganfod harddwch ein tirlun. Byddwch yn dod o hyd i’r ffordd berffaith o fwynhau Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, boed drwy gerdded, dysgu am ei hanes, sylwi ar fywyd gwyllt, mynd ar y dŵr, beicio, neu dynnu ffotograffau.

gynllunio eich ymweliad
Llanarmon Raven resident artist

Materion Cymunedol

Lluniwyd yr AHNE dros y blynyddoedd gan ei berthynas â’r cymunedau sy’n ffynnu yma. Heddiw, mae’r berthynas yn parhau’n rhan bwysig o gynnal cymeriad yr ardal.

Byw yn yr AHNE

Cyrraedd Yma

Yn rhedeg yn agos ar hyd ffin Lloegr a Gogledd Ddwyrain Cymru, mae’n hawdd iawn cyrraedd Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy o bob rhan o Brydain a thu hwnt, gan ei wneud yn gyrchfan perffaith ar gyfer diwrnod allan, gwyliau byr neu wyliau hirach.

Canllaw trafnidiaeth
Clwydian Range AONB location
Getting to the Clwydian Range AONB

Newyddion

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2020 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?