Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â ni

Gall ein timau ymroddedig gynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth ymarferol i breswylwyr, busnesau ac ymwelwyr trwy Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiwn.

Gallwch ddysgu mwy am wirfoddoli, ein prosiectau, grantiau a chyllid a digwyddiadau trwy glicio ar y dolenni. Os oes gennych chi ymholiad cyffredinol, cysylltwch â’r tîm yn Loggerheads, neu os ydi eich ymholiad yn ymwneud â Dyffryn Dyfrdwy, cysylltwch â’n swyddfeydd yn Llangollen.

Prif Swyddfa AHNE:

Parc Gwledig Loggerheads,
Loggerheads,
Ffordd Rhuthun,
Ger Yr Wyddgrug,
CH7 5LH
Ffôn: 01824 712757
Ebost: parcgwledig.loggerheads@sirddinbych.gov.uk

Swyddfa De’r AHNE

Y Capel, Stryd y Castell,
Llangollen,
LL20 8NU
Ffôn: 01824 712795
Ebost: ahnebryniauclwyd@sirddinbych.gov.uk

Os oes gennych chi gwestiwn neu os hoffech chi wybodaeth am Plas Newydd Llangollen a’n Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy, cysylltwch â’r tîm:

Plas Newydd

Heol y Bryn,
Llangollen,
LL20 8AW
Ffôn: 01978 862834
Ebost: plasnewydd@sirddinbych.gov.uk
or: ein.tirlun.darluniadwy@sirddinbych.gov.uk

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2024 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?