Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd

Bydd y data personol y byddwch chi’n ei roi i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a Chyngor Sir Ddinbych trwy’r wefan hon, yn cael ei ddefnyddio yn benodol i reoli’r gwasanaethau rydym ni’n eu cynnig i chi. Bydd AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn rhannu eich data gyda 3ydd partïon a ddewiswyd yn ofalus sy’n ein cynorthwyo i reoli’r gwasanaethau a gynigir i chi. Bydd AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn cadw eich data am gyfnod, serch hynny mae gennych hawl i ofyn am yr wybodaeth rydym yn ei gadw amdanoch a gofyn i ni gael gwared ar y data hwnnw ar unrhyw adeg. Os ydych chi’n teimlo bod AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi camddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy fynd i’w gwefan neu ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn prosesu data personol a’ch hawliau, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar wefan Cyngor Sir Ddinbych.

Cwcis

Rydym ni’n defnyddio teclyn dadansoddi’r we gan Google i gasglu data ar sut mae ein hymwelwyr yn defnyddio’r wefan hon. Serch hynny, nid yw’r data a gesglir wedi’i gysylltu’n bersonol i’ch gwybodaeth adnabyddadwy. Gan ddefnyddio cwcis a chod JavaScript rydym yn dadansoddi gweithgarwch ar ein gwefan, megis faint o bobl sy’n ymweld â’r wefan, beth maent yn ei wneud ar y wefan a pha borwr neu system weithredu sy’n cael ei ddefnyddio.

Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i Google brosesu’r data amdanoch chi yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

Gwefannau Allanol

O dro i dro rydym yn darparu dolenni i wefannau allanol rydym ni’n teimlo fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi. Nid yw AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn ac rydym ni’n argymell eich bod yn darllen eu datganiadau preifatrwydd cyn eu defnyddio.

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2024 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?