AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Yn Nhachwedd 2011, daeth ein Hardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn llawer mwy. Cadarnhaodd Gweinidog Amgylchedd Llywodraeth Cymru John Griffiths fod  AHNE Bryniau Clwyd i’w hymestyn i gynnwys llawer o Ddyffryn Dyfrdwy.

Eglwyseg panorama

Roedd yr estyniad hwn tua’r de yn cynnwys trefi Corwen a Llangollen, tirnodau hanesyddol pwysig megis Dyfrbont Pontcysyllte, Castell Y Waun ac Abaty Glyn y Groes a nodweddion naturiol trawiadol o hardd yn cynnwys Sgarp Eglwyseg, Yr Oernant a Mynydd Esclusham.

Fe ychwanegwyd 229 cilometr sgwâr pellach at y 160 cilometr sgwâr o rug, bryngaerau a chlogwyni carreg galch sy’n ffurfio Bryniau Clwyd. Hon oedd yr ardal newydd gyntaf yng Nghymru i dderbyn statws AHNE ers 26 mlynedd.

Mae hyn yn golygu ei bod yn cael ei chydnabod yn swyddogol yn un o dirweddau pwysicaf y wlad. Ond nid â waliau, gwrychoedd a gweundir grug yn unig y mae a wnelo AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Mae a wnelo â’r holl bobl sy’n byw a gweithio yma ­– y ffermwyr, gweithredwyr twristiaeth a busnesau bach sy’n helpu eu cymunedau i ffynnu.

Footer

Gwnaed gan Splinter