AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Gofalu am yr AHNE

Anwylir tirwedd AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy fel noddfa heddychlon gan bawb sy’n byw yn yr ardal ac yn ymweld â’r ardal.  Fe’i trysorir am ei mannau agored, ei golygfeydd aruchel a’i chyfoeth diwylliannol.

Ond nid yw’r lle hardd hwn yn gofalu amdano’i hun. Mae yna lawer sy’n gweithio am oes yn cadw’r dirwedd yn arbennig. Mae ffermwyr lleol, gwirfoddolwyr a staff cefn gwlad wedi gwarchod y tir am genedlaethau.

Volunteering

Gyda’i gilydd mae’r rheolwyr tir hyn yn gofalu am y golygfeydd rhyfeddol hyn, y  cynefinoedd, bywyd gwyllt a threftadaeth. Mae’r llwyddiannau amlwg yn y blynyddoedd diwethaf yn cynnwys gwelliannau mawr i’r gweundir grug ac i fryngaerau Oes Haearn Bryniau Clwyd a Mynyddoedd Llandysilio.

Mae’n cymunedau lleol ffyniannus ynghyd â’r ymwelwyr sy’n hoff iawn o’r ardal hon ac yn dychwelyd iddi dro ar ôl tro yn gweithio mewn partneriaeth â’r AHNE.

Trwy fynd i’r drafferth o ddod yn gyfrannog a chwarae rhan weithgar, maent yn rhoi cyfran iddynt eu hunain ym Mryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Maent yn buddsoddi yn ei dyfodol. Ac maent wedi rhoi’r AHNE ar flaen y gad o ran datblygu cynaliadwy a blaen-gynllunio.

Gellwch chi helpu gyda hyn. Byddwch yn sensitif i anghenion pawb sy’n byw, gweithio a chwarae yma pan fyddwch yn ymweld â’r AHNE. Ac ystyriwch ymuno â’r llawer un sy’n cael boddhad a hwyl trwy wirfoddoli.

Footer

Gwnaed gan Splinter