AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion a Digwyddiadau

’Dyw Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol byth yn sefyll yn llonydd. Felly mae yna bob amser rywbeth yn mynd ymlaen ym Mryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Yn gyntaf peth, ’dyw ein gwirfoddolwyr byth yn segur. Maen nhw’n gweithio gydol y flwyddyn i warchod a gwella’r dirwedd arbennig yma. 

Bob blwyddyn rydym yn trefnu cyfres fywiog o ddigwyddiadau i gael y teulu cyfan allan yn yr awyr iach ac mewn cysylltiad â byd natur.

Fel un o ddim ond pum AHNE yng Nghymru gyfan, rydym bob amser yn y newyddion - yn diogelu cynefinoedd bywyd gwyllt, yn derbyn gwobrau am ein mannau glas, yn gosod yr agenda ar gyfer datblygu cynaliadwy.

Darllenwch amdano yma.

Footer

Gwnaed gan Splinter