Croeso’n ôl i Ŵyl Gerdded

Croeso’n ôl i Ŵyl Gerdded

  • Cerdded yng Nghoedtir. Walking in Woodland

Ar ôl blwyddyn hir ac anodd rydym yn hapus iawn i weld Gŵyl Gerdded Wrecsam yn ôl ar gyfer 2021 gyda theithiau cerdded hardd a hanesyddol yn sir Wrecsam ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae’r Ŵyl yn ffordd berffaith i fynd yn ôl allan a mwynhau tirweddau godidog gogledd ddwyrain Cymru. I gyfarfod â hen ffrindiau neu wneud ffrindiau newydd, mae amgylchedd cyfeillgar a hamddenol y teithiau cerdded yn ffordd dda o ddechrau cymdeithasu eto mewn ffordd ddiogel.
Pa un a ydych yn gerddwr profiadol neu’n chwilio am rywbeth newydd, o ddydd Sadwrn 7 Awst tan ddydd Sul 15 Awst dyma gyfle i gyfarfod pobl eraill i fynd ar daith gerdded fyrrach gyda rhai elltydd neu i fentro ar deithiau hirach ac anoddach a fydd yn cynnig mwy o her.
Bydd y teithiau’n cael eu tywys gan arweinwyr cyfeillgar, profiadol a hyfforddedig. Dylai cerddwyr wisgo esgidiau cryfion a dillad addas ar gyfer tywydd newidiol Cymru. Bydd angen lefel dda o ffitrwydd ar gyfer y teithiau anoddach. Does dim angen cadw lle ac mae’r teithiau i gyd yn rhad ac am ddim! Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw dod i’r mannau cyfarfod lle cewch chi groeso mawr gan arweinydd eich taith.
I gael y wybodaeth ddiweddaraf a rhagor o fanylion am fannau cychwyn y teithiau ewch i’r wefan, neu cysylltwch â’r Ganolfan Groeso ar 01978 292015, e-bost tic@wrexham.gov.uk neu ewch draw i’r Ganolfan yn Ffordd Caer, Wrecsam LL13 8BE.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2022 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?