Y diweddaraf am Coronafeirws

Y diweddaraf am Coronafeirws

 • View from Chain Bridge Dee Valley
  View from Chain Bridge, Dee Valley |
 • Walking in Autumn

Diweddariad Parc Gwledig Loggerheads 12fed o Ebrill 2021

 • Mae’n braf gallu eich croesawu chi gyd yn ôl i Loggerheads.
 • Gallwch nawr dalu’n ddigyswllt ar gyfer tocyn y maes parcio yn Loggerheads, y peiriant agosaf at y Ganolfan Ymwelwyr.
 • Bydd y Ganolfan Ymwelwyr yn agored, a’n horiau agor ar hyn o bryd yw 10yb-4yp.
 • Bydd yna gyfyngiad ar ganiatáu 4 o bobl ar unrhyw dro y tu mewn i’r Ganolfan Ymwelwyr a byddwn angen i chi wisgo masg a diheintio eich dwylo ar ôl dod i mewn.  Diolchwn i chi ymlaen llaw am eich amynedd.
 • Bydd penwythnosau yn brysur nawr yma yn Loggerheads a Moel Famau.
 • Cofiwch wirio ein tudalen Facebook cyn i chi gychwyn. Mae’n cael ei ddiweddaru ar benwythnosau pan mae’r meysydd parcio yn brysur iawn.
 • Mae’r toiledau yn agored i chi eu defnyddio.
 • Bydd Caffi Florence yn agored, ar gyfer diodydd a bwyd i fynd. Edrychwch ar eu tudalen Facebook am amseroedd agor.
 • Cofiwch barhau i gadw pellter cymdeithasol 2m a chofiwch ddod â’ch diheintydd dwylo gyda chi.
 • Cofiwch gadw eich ci ar dennyn tu mewn ac o amgylch y Gerddi Te ac ar bob llwybr yn y Parc. Mae defaid a wyn bach yn pori mewn caeau gerllaw’r Parc.
 • Mae’r Oriel yn parhau ynghau oherwydd gwaith atgyweirio o ganlyniad i ddifrod yn dilyn llifogydd.
 • Mae meysydd parcio Loggerheads bellach yn cau am 9yp, felly efallai dewis amser a fydd yn llai prysur i’ch taith gerdded.

 

Oeddech chi’n gwybod?

 • Mae Canolfan Ymwelwyr Loggerheads yn awr ar agor
 • Mae Ystafell De ym Mhlas Newydd yn agored, ar gyfer diodydd a bwyd i fynd

Mae’r ffilm hon yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd i bobl yng nghefn gwlad ar hyn o bryd.

0 Sylwadau

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2022 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?