Y diweddaraf am Coronafeirws

Y diweddaraf am Coronafeirws

  • View from Chain Bridge Dee Valley
  • Walking in Autumn

Cyfyngiadau’r Coronafeirws yng Nghymru – Diweddariad AHNE 09/11/2020

Mae’r cyfnod atal byr wedi dod i ben yng Nghymru bellach.

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi’r canllawiau canlynol, ond am fwy o ganllawiau, ewch i’w gwefan.

*Coronavirus rules Welsh

Oeddech chi’n gwybod?

  • Gall pobl sy’n byw yng Nghymru deithio ar gyfer ymarfer corff a gweithgareddau hamdden yng Nghymru bellach
  • Ni ddylai pobl sy’n byw yn Lloegr deithio i Gymru yn ystod cyfnod clo Lloegr (5 Tachwedd – 3 Rhagfyr)
  • Mae’r Ganolfan Ymwelwyr a Caffi Florence yn Loggerheads a’r Ystafelloedd Te ym Mhlas Newydd, Llangollen wedi ailagor

Oherwydd y sefyllfa parhaol ynghylch a’r coronafeirws, efallai bydd rhai busnesau a digwyddiadau ddim yn gweithredu’n llawn. Cysylltwch yn uniongyrchol â gweithredwyr.

Ar hyn o bryd, dylid mwynhau cefn gwlad drwy ymddwyn yn gyfrifol. Byddwch yn gyfrifol a helpwch i ddiogelu’r cymunedau hyfryd sy’n ffurfio Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Mae’r ffilm hon yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd i bobl yng nghefn gwlad ar hyn o bryd.

0 Sylwadau

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2020 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?