Llwybr Clawdd Offa ar gyfres ITV

Llwybr Clawdd Offa ar gyfres ITV

Bydd Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn seren cyfres deledu newydd sy’n cael ei darlledu gan ITV yn ystod mis Ebrill a mis Mai.

Bydd ‘Wonders of the Border’ yn gweld cyflwynydd Good Morning Britain a Countryfile, Sean Fletcher, yn ymweld â mwy na 50 o leoliadau ar hyd y Llwybr Cenedlaethol 177 milltir o hyd ac yn cwrdd â rhai o’r bobl sydd wedi gwneud y gororau rhwng Cymru a Lloegr yn gartref iddynt.

Oeddech chi’n gwybod?

Mae Sean yn siarad gyda ffrind yr AHNE Fiona Gale am hanes bryngaer hyfryd Penycloddiau.

Bydd y gyfres yn cael ei darlledu ar ITV Cymru o 7.30pm ddydd Iau 15 Ebrill gyda darllediad rhwydwaith o’r gyfres chwe rhan wedi’i gynllunio ar gyfer gwylwyr ITV ledled y DU yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Yn ystod y gyfres, mae Sean yn dysgu mwy am hanes yr heneb ac mae hefyd yn rhoi cynnig ar weithgareddau mwy modern, o gaiacio a nofio gwyllt yn Afon Gwy i feicio mynydd yng Nghoed Llandegla.

(diolch i https://www.itv.com/news/wales/2021-04-13/offas-dyke-path-to-star-in-new-itv-series)

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2022 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?