AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Gwirfoddoli

Mae angen eich help arnom. Bob blwyddyn mae gwirfoddolwyr cefn gwlad yn yr  AHNE yn gwneud miloedd lawer o oriau o waith. Maen nhw’n gwneud popeth o godi waliau sych, plygu gwrychoedd a llosgi grug i gyfrif llyffaint y twyni neu glustfeinio am rugieir duon.

Volunteering

Mae gwirfoddoli’n llawer o hwyl, yn eich cael chi allan i’r awyr iach ac yn dysgu sgiliau newydd ichi sy’n edrych yn dda ar eich CV. Ac mae’n golygu eich bod yn rhoi rhywbeth yn ôl i’r dirwedd.

’Dyw Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ddim ond yn digwydd. Mae ag angen gwaith cyson.

Mae’r tasgau ymarferol hyn yn dechrau am 10 y bore ac yn gorffen rhwng 3 a 4 y pnawn. Mae angen ichi “wisgo dillad bob dydd blêr” gydag esgidiau cyffyrddus sydd â gafael da. Cofiwch eich dillad gwlaw a chinio pecyn – a gwnewch yn siðr eich bod wedi cael pigiad tetanws yn ddiweddar!

Fe wnawn ni ddarparu hyfforddiant llawn. Os ydych am roi cynnig ar weithgaredd yn gyntaf, dewch draw i un o’n gweithgareddau (gweler isod am y rhaglen lawn).

Am gael gwybod mwy?

Parc Gweldig Loggerheads - 01824 712757

Rhaglen Gwirfoddolwyr Hydref 2018 i Mawrth 2019

Rhaglen Gwirfoddolwyr Hydref 2018 i Mawrth 2019

Download

Rhaglen Gwirfoddolwyr Ebrill - Medi 2018

Rhaglen Gwirfoddolwyr Ebrill - Medi 2018

Download

Rhaglen Gwirfoddolwyr Hydref 2017 I Mawrth 2018

Rhaglen Gwirfoddolwyr Hydref 2017 I Mawrth 2018

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter