Ein Prosiectau

Ein Prosiectau

  • Prosiect Awyr Dywyll / Dark Skies Project
  • Rheoli'r grug / Managing the heather
  • Ystlum Pedol Lleiaf / Lesser Horseshoe bat

Mae tîm yr AHNE, ei bartneriaid a’n gwirfoddolwyr yn rhan o waith cyflawni ystod eang o brosiectau. Mae’r rhain yn amrywio o brosiectau safle-benodol sy’n gysylltiedig â rhywogaeth, nodwedd neu gymuned benodol, i brosiectau tirwedd sy’n gysylltiedig â threftadaeth, y celfyddydau a diwylliant; neu amddiffyn a gwella cynefin neu rywogaeth benodol.

Mae’r gwaith hwn yn hanfodol ar gyfer goroesiad rhai o’n rhywogaethau cynhenid. Anifeiliaid, planhigion, ffyngau a bacteria – mae gan bob rhywogaeth ran bwysig i’w chwarae yn yr ecosystem. Yn aml, gall rheoli un rhywogaeth fod yn fuddiol i eraill sy’n rhannu’r cynefin hwnnw.

Mae’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yn yr AHNE wrth wraidd llawer o’n prosiectau. O ddarparu cyfleoedd i bobl wella iechyd corfforol a lles meddyliol i gefnogi cymunedau cyfan trwy ddigwyddiadau a chyfleoedd cyllido.

Mae yna nifer o ffyrdd i ymgysylltu â ni a chymryd rhan yn ein gwaith, neu ddarganfod mwy am ein prosiectau cyfredol a blaenorol.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2024 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?