AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Ymweld â’r AHNE

Mae tirweddau trawiadol o hardd Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi denu ymwelwyr ers cannoedd o flynyddoedd.

Mae’r bryniau a’r mynyddoedd, y gweundir grug a’r clogwyni carreg galch dramatig, y dyffrynnoedd afon llethrog a choetir hynafol, yn rhoi’r gefnlen berffaith ar gyfer llu o weithgareddau awyr agored, megis cerdded, seiclo a marchogaeth.

Mae amrywiaeth o atyniadau treftadaeth gwych i’w chwilota: cadwyn o fryngaerau Oes Haearn, Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte, Abaty Glyn y Groes a Chastell Dinas Brân a chaer ysblennydd y Mers, Castell Y Waun.

Ond mae hon yn dal yn dirwedd weithiol, yn nodweddiadol Gymreig ei diwylliant. Mae traddodiadau a rhwymau clos â’r tir yn dal yn fyw iawn yma. Mae llawer o ddigwyddiadau lleol megis sioeau gwledig ac eisteddfodau yn pwysleisio’r berthynas arbennig yma rhwng cymuned a thirwedd.

Ein trefi a’n pentrefi yw curiad calon yr AHNE. Maent yn llawn lleoedd gwych i siopa, caffis a bwytai ble gellwch flasu bwyd o ffynonellau lleol a thafarndai ble gellwch godi gwydraid o gwrw o’r microfragdy lleol.

Os ydych yn bwriadu ymweld, bydd yr adran hon yn dweud wrthych bopeth sydd angen ichi ei wybod ynghylch sut i chwilota ein hawyr agored anfarwol, i gysylltu â’n  cymunedau a dod o hyd i’r lleoedd gorau i aros.

A phan fyddwch ar eich teithiau, meddyliwch yn wyrdd. Ar droed, ar feic ac ar geffyl ydy’r ffyrdd ecogyfeillgar o fynd o gwmpas yr AHNE.

Footer

Gwnaed gan Splinter