Safleoedd Treftadaeth

Safleoedd Treftadaeth

  • Dyfrbont Pontcysyllte Aqueduct
    Dyfrbont Pontcysyllte Aqueduct
  • *Castell Dinas Brân
    Castell Dinas Brân
  • Moel Famau, Mynedfa wedi'i hadfer i Dwr y Jiwbilî

Mae nifer o’n safleoedd treftadaeth o bwysigrwydd cenedlaethol, ac mae rhai yn meddiannu llwyfan y byd, gan gynnwys un tirnod o beirianneg Sioraidd, sydd yn ôl UNESCO yn cyfateb â’r Pyramidiau a’r Taj Mahal.

Rydym wedi tynnu sylw at ychydig o lefydd sydd ag arwyddocâd hanesyddol yr ydym yn credu sy’n amhosib eu methu, ond mae nifer mwy i chi eu hymchwilio. Safleoedd sy’n dangos dylanwad ar y dirwedd o’r Rhufeiniaid, cynhanes, llefydd sanctaidd, y chwyldro diwydiannol, a mwy – beth bynnag yr ydych yn frwdfrydig amdano, mi wnewch chi ddod o hyd i rywbeth yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy i ddod a chanrifoedd o dreftadaeth eithriadol i flaenau eich bysedd.

Oeddech chi’n gwybod?

Mae Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte yn un o dri Safle Treftadaeth y Byd yng Nghymru.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2024 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?