Plas Newydd

Plas Newydd

  • Children at Plas Newydd Llangollen
    Studying the gardens at Plas Newydd

Yn 1780 prynodd Lady Eleanor Butler a Miss Sarah Ponsonby fwthyn carreg diymhongar ar gyrion Llangollen. Dros yr hanner can mlynedd nesaf treuliodd y ddwy’r rhan fwyaf o’u hamser yn troi’r adeilad yn gampwaith gothig a’r gerddi’n hafan o dirluniau amrywiol i apelio at y synhwyrau creadigol.

Y tu mewn i’r adeilad fe welwch dderw wedi’i gerfio a gwydr lliw wedi’i achub o eglwysi lleol. Wedi’u harddangos yn y tŷ mae eitemau o eiddo’r merched ac mae ‘na hefyd daith awdio sy’n adrodd hanes ‘y Ladis’ y bu cymaint o sôn amdanynt ar ôl iddynt redeg i ffwrdd gyda’i gilydd i wneud eu cartref yn Llangollen.

Oeddech chi’n gwybod?

Cafodd y cylch cerrig ar y tir ei osod gan Orsedd y Beirdd ar gyfer seremoni wobrwyo Eisteddfod Genedlaethol Llangollen yn 1908.

Ewch am dro drwy’r 10 acer o dir i ddarganfod gerddi addurniadol ffurfiol a choetir hyfryd. Gallwch hefyd fynd am dro ar hyd yr afon drwy’r glyn a gafodd ei adnewyddu fel rhan o’r prosiect Ein Tirlun Darluniadol. Ym mhob cwr o’r tiroedd a’r gerddi fe ddewch o hyd i lefydd eistedd cudd, golygfeydd godidog a chynlluniau plannu cywrain lle gall ymwelwyr aros am ennyd i werthfawrogi’r harddwch o’u cwmpas.

Daeth llawer i wybod am y gyfeillgarwch arbennig rhwng y Foneddiges Eleanor a Miss Sarah a chroesawodd y ddwy nifer fawr o ymwelwyr adnabyddus i’w cartref, gyda Dug Wellington, Wordsworth, Shelley, Sir Walter Scott a Josia Wedgewood yn eu plith.

Yn awr gallwch chi ddilyn yn ôl eu traed a phrofi drosoch eich hun y lle hudolus a rhamantaidd hwn. Mae staff gwybodus wrth law i ateb unrhyw gwestiynau ac mae’r Ystafelloedd Te bendigedig yn gweini bwyd a diod lleol a theisennau cartref.

Cliciwch yma i weld yr amseroedd agor a manylion y rhaglen brysur o ddigwyddiadau.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2021 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?