Ein Parciau Gwledig

Ein Parciau Gwledig

  • Children on Moel Famau

Rydym ni’n lwcus iawn bod gennym ni dri pharc gwledig yma yn yr AHNE, pob un gyda chymeriad unigryw, ond y cyfan â llawer i’w gynnig.

Rydym hefyd yn diogelu a chadw casgliad o safleoedd eraill o amrywiol faint, ond pob un â gwerth cadwraethol arbennig. Cewch fwy o wybodaeth isod.

Oeddech chi’n gwybod?

Mae’r Parciau Gwledig a safleoedd eraill yn gartref i rai o anifeiliaid a phlanhigion mwyaf prin y DU, gan gynnwys y grugiar ddu, y fadfall ddŵr gribog a gerddinen wen Llangollen.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2024 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?